Phân Tách Thời Không - Mô Hình Năng Lượng Thuận Chiều Và Ngược Chiều

Nội dung video xoay quanh việc tồn tại song song của 2 dòng Thời không (Timewave Spiral) trên Địa cầu Tera của chúng ta. Sự ảnh hưởng của những mô hình năng lượng này đến Tâm Thức, sự phát triển, và con đường Thăng Tiến của Nhân Loại.

Video cũng sẽ nói về điểm Giao Cắt Thời Không sẽ diễn ra vào năm 2023, đồng nghĩa với việc phân tách Thời Không của Địa Cầu, sự nâng lên 5D của Tâm Thức Địa Cầu.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=45RBRUWSKlc

-------------

Web: https://khoahoctamlinh.vn
Group: https://fb.com/groups/khoahoctamlinhvn
Fanpage: https://fb.com/khoahoctamlinh.vn
Youtube: https://khoahoctamlinh.vn/youtube


BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: