Oinvoice
Tự Chữa Lành Những Chổ Đau Trên Cơ Thể

Tự Chữa Lành Những Chổ Đau Trên Cơ Thể

Tự Chữa Lành những chổ đau trên cơ thể

Khi cơ thể hay bộ phận nào đó trên cơ thể bị đau thì chúng ta liền hít thở và hít vào bằng mũi, hít thật sâu và ngưng lại trong 15 giây, ý niệm vào chỗ đau 5 giây (nói thầm: xin hãy tha thứ cho tôi, tôi yêu thương bạn), sau đó thở ra bằng miệng, thở ra giống như thổi cháo vậy đó. Làm như vậy trong 7 hơi thì chỗ đau liền giảm nhẹ, trong ngày chữa một chỗ 2 lần và đau nhiều chỗ thì cũng công thức đó mà làm nhiều lần như vậy. Cơ thể tự hiểu và tự chữa lành.

http://khoahoctamlinh.vn/chua-lanh/chua-lanh-the-xac/tu-chua-lanh-nhung-cho-dau-tren-co-the-1980.html