Oinvoice

Chữa Lành Thể Xác

Những Bí Mật Của Cách Nhịn Ăn 12 Ngày . Thanh Lọc Bản Thể

Cách nhịn ăn 12 ngày để chữa bệnh của thầy Đỗ Đức Ngọc. Thầy Đỗ Đức Ngọc là người sáng lập ra Khí Công Y Đạo và đã dạy ở Sài Gòn từ năm 1980. Năm 1993 Thầy sang định cư tại Canada và đã giảng dạy Khí Công Y Đạo từ đó đến nay. Địa chỉ thầy Đỗ Đức Ngọc: Toronto, Canada. Phương pháp này các vị đạo gia gọi là phương pháp Thanh lọc bản thể, còn theo khoa học dựa vào kết quả thự

Kĩ Thuật Thanh Tẩy Bằng Lá Fern

Kĩ Thuật Thanh Tẩy Bằng Lá Fern

Kỹ thuật này chính là dùng lá Fern (dương xỉ). Lá Fern đó phải của vùng Maui (ở Hawaii) còn gọi là “Lauae” (phát âm: Lâu - qua - ề). Lá Fern ở vùng Maui rất thiêng liêng, có thể dùng nó để đổi chương trình của virus....