Oinvoice

Chữa Lành Thể Xác

Thải Độc Kim Loại Nặng Trong Ruột

Thải Độc Kim Loại Nặng Trong Ruột

Trong kỷ nguyên hiện đại, gần như không thể không hấp thụ phải một lượng kim loại nặng độc hại nào đó, chẳng hạn như thủy ngân, nhôm, đồng, cadimi, niken và chì. Những kim loại nặng này thường tích tụ trong gan, túi mật và/hoặc ruột. Vì kim...