Chữa Lành Thể Xác

Làm Chủ Bản Năng

Làm Chủ Bản Năng

Định nghĩa: Những hành động của thân thể mà bỏ qua lý luận (của lý trí) thì gọi là bản năng. Bản năng xuất hiện ở đâu: Bản năng xuất hiện ở tất cả các loài sinh vật sống như cỏ cây, hoa lá, muông thú và cả loài người nữa....

Vô Niệm - Vô Ngã

Vô Niệm - Vô Ngã

Định nghĩa: Vô là không, niệm là ý niệm. Vô niệm tức là đầu óc luôn ở trạng thái trống rỗng (điểm không) khi không có việc gì cần phải suy nghĩ. Định nghĩa: Vô là không, ngã là bản ngã (cái tôi). Vô ngã...

Cảm Giác Tích Cực

Cảm Giác Tích Cực

Cảm xúc đến từ tâm hồn còn cảm giác đến từ ngũ quan của thân thể. Cảm giác ảnh hưởng đến tâm trạng và tâm trạng cũng ảnh hưởng đến thể xác. Ví như bạn đang buồn bực thì thân thể uể oải, ăn uống không ngon, gì cũng không muốn...