Oinvoice
Làm Việc Với Tắc Nghẽn Bên Trong Bạn

Làm Việc Với Tắc Nghẽn Bên Trong Bạn

Bạn có thể tập yoga, thiền, thực hiện tất cả các phương pháp ăn uống có ý thức, tham gia tất cả các liệu trình trị liệu chữa lành tâm linh, hay chỉ gặp những người có độ rung cao, nhưng nếu bạn không đối diện một cách hiệu quả với các mô thức bản ngã của mình, thì bạn sẽ chỉ làm việc để các luân xa của mình mở tạm thời.

Cách duy nhất để cho các luân xa mở, quay đúng cách và vĩnh viễn không phải về mặt Cơ học mà là chủ yếu làm việc với Cảm xúc.

Bạn phải đạt đến một mức độ tâm linh hóa mọi suy nghĩ và cảm xúc, tuyên bố với sự thuần khiết của ý định trong cách bạn vượt qua Bóng tối của chính mình, cách mà bạn loại bỏ đi sự tắc nghẽn của luân xa cụ thể.

Bạn phải tuyên bố cách bạn vượt qua nỗi sợ hãi, xấu hổ, đổ lỗi, ảo tưởng, chấp trước của bản ngã, dối trá, đau buồn, để từ đó Ánh sáng có thể đi vào.

Tất cả các kỹ thuật khác chỉ đủ tốt như là sự bổ sung để cân bằng của cơ thể Cảm xúc,rằng làm việc với Cảm xúc là động lực chính của kết nối với cơ thể ánh sáng.

Về cơ bản, bạn phải tuyên bố và hành động với sự chân thành về mọi sự tắc nghẽn cụ thể để hồi sinh.

Marco Lopor.

http://khoahoctamlinh.vn/chua-lanh/chua-lanh-tam-thuc/lam-viec-voi-tac-nghen-ben-trong-ban-1969.html