Chữa Lành Tâm Thức

Quay Vào Trong Là Gì?

Quay Vào Trong Là Gì?

Quay vào trong không phải là quay chút nào. Đi vào trong không phải là đi chút nào. Quay vào trong đơn giản ngụ ý rằng bạn đã từng chạy đuổi theo ham muốn này nọ, và bạn đã từng chạy và chạy và bạn đã từng tới đi tới...

Thanh Lọc Tâm

Thanh Lọc Tâm

Thời kỳ này là thời kỳ cuối. Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu trong vũ trụ này sự rung động của hai tầng tâm phát ra rất rõ rệt. Một là sau khi chết sẽ được thăng tiến. Hai là sau khi chết sẽ bị chìm rất sâu . Năng lượng trong vũ trụ...

Tu Tâm, Sửa Tính

Tu Tâm, Sửa Tính

Nhân chi sơ tính bản thiện. Tu tâm là giữ lấy cái tâm, giữ được bản tánh chân thật, trọn lành như một đứa trẻ. Trong kinh doanh nếu đặt tâm vào tiền sẽ luôn tìm cách để tối đa hoá lợi nhuận. Nếu đặt tâm vào sản phẩm sẽ...

Satan Chính Là Tình Yêu

Satan Chính Là Tình Yêu

Nhắc đến Satan thì phải nhắc đến Chúa, bởi vì Satan do Chúa tạo ra. Chúa cũng là đấng tạo dựng muôn loài và Chúa nhìn thấy “sự cuối cùng” từ “buổi đầu tiên”. Có nghĩa là Chúa biết rõ mọi sự sẽ diễn ra như vậy, cần diễn...

Vô Niệm - Vô Ngã

Vô Niệm - Vô Ngã

Định nghĩa: Vô là không, niệm là ý niệm. Vô niệm tức là đầu óc luôn ở trạng thái trống rỗng (điểm không) khi không có việc gì cần phải suy nghĩ. Định nghĩa: Vô là không, ngã là bản ngã (cái tôi). Vô ngã...

Tìm Lại Chính Mình

Tìm Lại Chính Mình

Hầu như tất cả các sinh mệnh khi mới xuống trái đất này, đều phải hạ mức tần số rung động của mình xuống cho phù hợp với môi trường sống nơi đây. Họ sẽ đánh mất chính bản thân mình, quên đi việc họ là ai, họ từ đâu đến và sứ...