Oinvoice
Kỹ Thuật Cho Việc Triệu Hồi Các Mảnh Hồn Đã Mất Giúp Gia Tốc Tiến Hóa

Kỹ Thuật Cho Việc Triệu Hồi Các Mảnh Hồn Đã Mất Giúp Gia Tốc Tiến Hóa

Khi một mảnh hồn đi vào thân thể vật lý trong chiều kích 3, nó có hành trình đi qua đời sống của nó như một mảnh hồn đã tái sinh vào một tổ chức sinh học con người - thân thể vật lý của các bạn. Nếu linh hồn đã không tiến hóa đủ để có thể di chuyển trực tiếp vào chiều kích tiếp theo (trở lại xoáy ốc tiến hóa thông qua sự thăng lên) và lựa chọn xả bỏ thân thể, mảnh hồn đó sẽ một lần nữa trở lại với khía cạnh không thể xác của các thế giới astral hay ether cho đến khi nó có thể tái đặc hóa bản thân vào một thân thể khác. Mảnh hồn có thể đi lên một tầng thứ, đôi lúc là hai tầng thứ, đôi lúc là 3 tầng thứ, đôi lúc bằng mọi cách trở lại tầng thứ 7 giữa các lần tái sinh, phụ thuộc vào tầng thứ hiểu biết của nó và cái mà nó cần học hỏi.

Nếu nó ở trong cùng tầng thứ với tầng thứ mà nó đã để lại, nó sẽ đi vào các thế giới astral. Các thế giới astral bao gồm nhiều phụ thế giới (sub-planes), một số trong chúng các bạn có thể mô tả như kỳ cục, đen tối và rùng rợn, và một số trong chúng các bạn có thể mô tả là khá vui thích và đẹp đẽ. Mảnh hồn đó sẽ tìm kiếm một sự tái sinh tương lai hay nó sẽ tìm kiếm để nhập vào các phần cao hơn của nó, phụ thuộc vào cái xảy ra trong đời sống trước đây của nó mà nó đã để lại.

Nếu đời sống khá là hoàn hảo và không có nhiều chấn động, mảnh linh hồn đó sẽ có thể di chuyển nhanh hơn và sẽ có vẻ trở lại và nhập vào các phần linh hồn cao hơn, đánh giá lại một chút và sau đó lại trở lại trong một lần tái sinh khác. Nếu cuộc đời khá là chấn động, mảnh hồn đó có thể lang thang trong thể astral và tìm kiếm để gắn kết bản thân nó với những linh hồn khác mà đang trong thân thể và rồi các bạn có cái được gọi là các con ma hay các tinh linh không có thân xác.

Các bạn cần nhớ rằng khía cạnh đó, mảnh hồn đó mà đang đi lang thang trong thể astral, vẫn là một phần của một trật tự cao hơn của các mảnh hồn mà trở lại với linh hồn cha mẹ, như vậy nó không thực sự mất đi. Nó chỉ tạm thời không liên lạc được với các tầng thứ cao hơn của sinh mệnh của nó.

Như vậy, cuối cùng tất cả các linh hồn đi qua quá trình tái sinh đều đến một điểm nơi sự hiểu biết của họ đạt tới mức độ là họ không còn mong muốn tái sinh trong các thân thể nữa và họ sẽ di chuyển lên một tầng thứ cao hơn của sự tự biểu lộ. Các mật độ 3 và 4 được thực hiện theo cách thức tái sinh và khi họ lên đến mật độ 5, họ trải nghiệm một sự hợp nhất với các thành viên gia đình hồn hay là các phần của linh hồn họ.

Bất cứ khi nào các phần hồn đang tái hợp nhất và đang đến cùng nhau, quá trình này được gọi là sự hợp nhất linh hồn. Bất cứ khi nào các mảnh hồn đang phân chia ra, quá trình này được gọi là sự phân mảnh linh hồn.

Bên trong một đời sống mật độ 3 hay mật độ 4 các linh hồn có thể phân mảnh thậm chí nhiều nữa. Các bạn đã từng nghe thành ngữ: “Bạn đã để lại một mảnh hồn của chính bạn với người mà bạn yêu”, và điều này quả thực trở nên đúng theo cả nghĩa đen. Các bạn có một bài hát được gọi là: “Tôi để trái tim mình ở San Francisco ”. Chúng tôi nghĩ tác giả của ca khúc này không nhận thấy nó đã đúng như thế nào. Khi các bạn viếng thăm một nơi rất đẹp và các bạn bị dính mắc vào nó, các bạn gửi một phần của chính bạn ở đó. Nếu nhà nhiếp ảnh nào đó của các bạn chụp ảnh trường năng lượng của thực thể mà chúng tôi đang nói qua đây khi anh ấy đứng dậy khỏi chiếc ghế, các bạn sẽ nhìn thấy là có một phần năng lượng của anh ấy vẫn còn trên chiếc ghế.

Sau một lúc năng lượng này biến mất và trở lại với linh hồn, nhưng trong các trường hợp nào đấy, đặc biệt nơi mà sự dính mắc tình cảm hiện diện, điều này không phải luôn luôn như vậy. Nếu các bạn, như một sinh mệnh con người trở nên dính mắc tình cảm với một sinh mệnh con người khác, các bạn có thể nhúng một phần của chính bạn vào trường năng lượng linh hồn của sinh mệnh con người đó và các bạn có thể phân mảnh một phần của chính bạn ra khỏi mảnh mật độ 3 nguyên thủy của mình. Như thế rất có thể sau khi các bạn đã sống một cuộc đời đặc biệt và biến động trên Trái Đất, vào lúc cuối đời, các bạn sẽ có vài mảnh hồn đang lang thang xung quanh trong các thân thể của những người khác, hay trong những nơi chốn khác, và mỗi một mảnh hồn sẽ thường khá mất tự chủ và khá bối rối khi nó tìm kiếm một cách vô ích những mảnh khác của chính nó hay mảnh hồn cha mẹ của chính nó. Khi một linh hồn khác rất tiêu cực và trội hơn, linh hồn đó có thể chiếm lấy các mảnh của linh hồn các bạn và không trả chúng về cho cố chủ một cách tự nguyện. Như vậy các bạn có cái được gọi là những kẻ cướp năng lượng. Đó là những linh hồn mà chiếm năng lượng của những linh hồn khác và giấu nó bên trong chính họ trong hy vọng là nó sẽ trao cho họ nhiều năng lượng hơn và nhiều quyền lực hơn, trong thực tế họ đang thu thập những mảnh hồn của các linh hồn khác và đặt chúng vào trường năng lượng linh hồn của thân thể họ. Những linh hồn như vậy được gọi là những kẻ hút năng lượng bởi vì họ thực sự ăn cắp các phần của một linh hồn khác và giữ nó lại như một phần của chính họ.

Sự hợp nhất linh hồn

Năng lượng linh hồn có thể không bao giờ bị phá hủy. Một linh hồn có thể không bao giờ bị phá hủy, nhưng linh hồn có thể phân chia nhiều, nhiều lần và nó có thể phân thành hàng triệu mảnh giống như kính vỡ, và đôi khi sẽ là rất khó khăn cho các linh hồn có thể tập hợp tất cả các mảnh lại cùng với nhau trong một tổng thể kết dính. Đó là lý do tại sao các bạn có nhiều linh hồn mà có vẻ như rất yếu đuối, đặc biệt trên một hành tinh như Trái Đất của các bạn, nó có vẻ như có rất ít năng lực đối với cuộc sống của họ hay có vẻ như không có khả năng sáng tạo, ngoại trừ một tầng thứ bản năng, những thứ mà họ khao khát trong cuộc sống.

Và như vậy quá trình hợp nhất linh hồn là quá trình tập hợp lại các mảnh hồn của các bạn và mang chúng trở về cùng nhau trong các cách mà sẽ làm lợi cho sự tăng trưởng linh hồn của các bạn và gia tốc sự tiến hóa của các bạn vào các thế giới cao hơn. Nhiều kỹ thuật hàn gắn của các bạn được thiết kế đặc biệt để gỡ bỏ các mảnh hồn của các linh hồn khác khỏi trường năng lượng linh hồn của các bạn và trả chúng về cho người chủ của chúng. Cũng là đúng đắn khi các kỹ thuật Thiền định của các bạn có thể cho phép các bạn kéo các mảnh hồn của mình ra khỏi trường năng lượng của các linh hồn khác và hợp nhất chúng vào sinh mệnh của các bạn.

Làm thế nào các bạn biết là các bạn có các mảnh hồn của chính mình ở trong những linh hồn khác hay ở những nơi chốn khác? Nói chung nếu các bạn có các phần của bản thân mình ở trong một linh hồn khác, linh hồn đó sẽ ở trong tâm trí của các bạn rất nhiều và các bạn sẽ thường xuyên đồng cảm với linh hồn đó. Nếu các bạn có các phần của linh hồn các bạn ở những nơi chốn khác, các bạn sẽ thường xuyên tái diễn các giấc mơ về các nơi chốn đó hay các bạn sẽ liên tục nghĩ đến các nơi chốn đó.

Làm thế nào để các bạn có thể gọi lại các phần hồn của chính mình mà đã phân tán ra khắp Vũ Trụ? Đó là một phần mục đích của các kỹ thuật thiền định đã được thực hiện trong sự trao truyền này. Hay đó cũng là một phần mục đích của nhiều kỹ thuật đã được đưa ra trên thế giới của các bạn ngày nay và phục vụ cho việc làm thế nào để triệu hồi các mảnh hồn này. Quá trình mà đã được làm trước đây với các đời sống quá khứ hay quá trình mà người nhận thông điệp này từng hướng dẫn, đã là một ví dụ của một phương pháp được thiết kế để giúp các bạn triệu hồi các phần hồn của các bạn. Trong ví dụ cụ thể này, một trong các cái Tôi của đời sống quá khứ đã tha thứ và đã được giải phóng vào ánh sáng.

Điều này nghe có vẻ giống một sự mâu thuẫn, nhưng không phải như vậy, khi các bạn giải phóng các mảnh hồn của các bạn vào ánh sáng, các bạn, trong thực tế, đang giải phóng chúng từ các thế giới mà trong đó chúng bị kẹt lại. Các bạn đang gọi lại chúng từ trường năng lượng của những linh hồn khác và khi chúng được nâng lên vào ánh sáng, chúng có thể được giành lại một cách dễ dàng bởi linh hồn cha mẹ.

Các kỹ thuật cho việc triệu hồi các mảnh hồn đã mất của các bạn và trả lại các mảnh hồn của những người khác

Hỏi: Làm thế nào chúng tôi có thể triệu hồi các mảnh hồn đã mất của chúng tôi?

Các Đấng Sáng Tạo: Có các kỹ thuật cho việc triệu hồi các mảnh hồn đã mất của các bạn. Một trong số các kỹ thuật này liên quan đến cái mà các bạn gọi là liệu pháp thôi miên hay liệu pháp tâm lý nơi mà các bạn thực sự tha thứ cho những người khác đã đến trong cuộc đời các bạn. Khi các bạn tha thứ cho một linh hồn mà đã gây cho các bạn sự giận dữ, sự đau đớn hay nỗi buồn nào đó, các bạn về bản chất đang gỡ bỏ khỏi trường năng lượng của linh hồn mình các mảnh hồn của linh hồn mà các bạn đã đang nắm giữ chúng bên trong các bạn.

Nếu linh hồn đó cũng nắm giữ các mảnh hồn của các bạn, họ thường trả lại nó trong một quá trình tha thứ, như vậy, đây là một trong các kỹ thuật đặc biệt hiệu quả để trả lại các mảnh hồn bao gồm các mảnh hồn của các bạn trong các linh hồn khác hay các mảnh hồn của họ trong trường năng lượng của linh hồn các bạn.

Khi các bạn không tha thứ cho một ai đó hay duy trì sự bực tức và sự oán giận, một mảnh năng lượng của các bạn sẽ được gửi vào trường năng lượng của linh hồn đó và đôi lúc một mảnh năng lượng của linh hồn đó cũng được gửi vào trường năng lượng của linh hồn các bạn. Điều này được nuôi dưỡng nhờ vào bản thân sự thù ghét và gây ra khó khăn gấp đôi cho các bạn để có thể tha thứ cho linh hồn đó.

Như vậy sẽ là quan trọng khi không cho phép sự oán giận và sự bực tức tích tụ. Ngoài ra, nếu các bạn có các biên giới sơ sài và các bạn cho phép những người khác đi vào không gian của các bạn và các bạn không bảo vệ bản thân mình khỏi các năng lượng đó, các bạn có thể phát hiện thấy mình trở nên cái được gọi là một người bị bòn rút tâm linh - giống như các con hàu biển trên một cái cầu cảng. Các bạn có thể có rất nhiều lớp hàu trên cái cầu cảng đó, cái cầu cảng bằng gỗ sẽ không còn được nhìn thấy nữa. Tất cả những thứ các bạn nhìn thấy là những con hàu.

Và như vậy linh hồn các bạn có thể bắt đầu giống như nó được lấp đầy với lớp này chồng lên lớp kia của những con hàu, hay các phần nhỏ của các linh hồn khác trở nên bị mắc kẹt trong linh hồn của các bạn và hoàn toàn che phủ linh hồn các bạn với hai hay ba lớp. Sau đó các bạn tự hỏi mình là tại sao các bạn lại không thể nghĩ cho chính bản thân mình hay tự mình làm các quyết định hay tự mình làm một cái gì đó một cách rõ ràng và đó là bởi vì các bạn đã trở nên giống như một người sưu tầm và các bạn đã thu thập tất cả các chất liệu hồn này - các mảnh hồn từ những linh hồn khác.

Do đó thông qua sự tha thứ và các quá trình khác, bao gồm liệu pháp thôi miên, liệu pháp tâm lý, thiền định, phục hồi lại và các kỹ thuật khác, các bạn có thể bắt đầu tẩy sạch các con hàu này - các mảnh hồn mà đã tập hợp trong trường năng lượng của linh hồn các bạn, và khi các bạn tẩy sạch tất cả các mảnh hồn của các linh hồn mà các bạn đã mang vào, các bạn bắt đầu trở nên đủ tỉnh táo để có thể đi bất cứ nơi đâu mà các mảnh hồn của các bạn bị kẹt lại và kéo chúng trở về với các bạn.

Không cần thiết phải làm điều đó một cách có chủ ý hoặc một cách tiềm thức. Trong lúc thiền định, các bạn có thể đơn giản yêu cầu tất cả các mảnh hồn của các bạn được trả lại cho bạn và trong một số trường hợp điều đó có thể là đủ để lấy tất cả chúng trở lại với các bạn. Trong những trường hợp khác, một sự làm sạch trường năng lượng của linh hồn hay làm cân bằng luân xa hoặc có thể là cả hai để lấy các phần năng lượng của những người khác ra khỏi không gian của các bạn và trả chúng về cho chủ nhân thực sự của chúng.

Trích: Tiến nhập vào thời đại mới Sal Rachele

1973-ky-thuat-cho-viec-trieu-hoi-cac-manh-hon-da-mat-giup-gia-toc-tien-hoa-1.jpg

http://khoahoctamlinh.vn/chua-lanh/chua-lanh-linh-hon/ky-thuat-cho-viec-trieu-hoi-cac-manh-hon-da-mat-giup-gia-toc-tien-hoa-1973.html