Oinvoice

Chữa Lành Linh Hồn

Bài Tập Giữ Năng Lượng Cao !

Bài Tập Giữ Năng Lượng Cao !

Hướng dẫn tinh thần tới xung quanh thể năng lượng của mình để bảo vệ và gửi cho bản thân thêm chỉ dẫn nếu có thể nhé:1. Đi bộ: Đi bộ là một trong những cách quan trọng nhất để tự hồi phục năng lượng của mình và thanh tẩy năng lượng. Khi không có...

Nghiệp (Karma) Cách Hóa Giải Nghiệp

Nghiệp (Karma) Cách Hóa Giải Nghiệp

Nghiệp được hiểu là tổng hợp các hành động cũ trong sự tồn tại (kiếp này và các kiếp trước) của một con người sẽ có những ảnh hưởng nhất định lên hiện tại và tương lai của người đó, sự ảnh hưởng đó gọi là Nghiệp lực. Có 3 hình...

Chữa Lành Tử Cung 🤰

Chữa Lành Tử Cung 🤰

CHỮA LÀNH TỬ CUNG 🤰HEALING THE WOMBEnglish belowTrung tâm Năng lượng Tràn đầy của cơ thể (dành cho cả nam và nữ)Khi thức tỉnh cá nhân và tập thể, chúng ta đã bắt đầu nhiệm vụ kết nối lại một cách có ý thức với hai trung tâm năng lượng quan trọng...