Chữa Lành Linh Hồn

Vô Niệm - Vô Ngã

Vô Niệm - Vô Ngã

Định nghĩa: Vô là không, niệm là ý niệm. Vô niệm tức là đầu óc luôn ở trạng thái trống rỗng (điểm không) khi không có việc gì cần phải suy nghĩ. Định nghĩa: Vô là không, ngã là bản ngã (cái tôi). Vô ngã...

Tìm Lại Chính Mình

Tìm Lại Chính Mình

Hầu như tất cả các sinh mệnh khi mới xuống trái đất này, đều phải hạ mức tần số rung động của mình xuống cho phù hợp với môi trường sống nơi đây. Họ sẽ đánh mất chính bản thân mình, quên đi việc họ là ai, họ từ đâu đến và sứ...

Bài Tập Giữ Năng Lượng Cao !

Bài Tập Giữ Năng Lượng Cao !

Hướng dẫn tinh thần tới xung quanh thể năng lượng của mình để bảo vệ và gửi cho bản thân thêm chỉ dẫn nếu có thể nhé:1. Đi bộ: Đi bộ là một trong những cách quan trọng nhất để tự hồi phục năng lượng của mình và thanh tẩy năng lượng. Khi không có...

Nghiệp (Karma) Cách Hóa Giải Nghiệp

Nghiệp (Karma) Cách Hóa Giải Nghiệp

Nghiệp được hiểu là tổng hợp các hành động cũ trong sự tồn tại (kiếp này và các kiếp trước) của một con người sẽ có những ảnh hưởng nhất định lên hiện tại và tương lai của người đó, sự ảnh hưởng đó gọi là Nghiệp lực. Có 3 hình...